Windykacja długow we Wloszech

Windykacja długów we Włoszech – co warto wiedzieć?

Eksport towarów za granicę to dodatkowa szansa na zwiększenie sprzedaży oraz zysków. Jak wynika z badań GUS, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozszerzenie tego typu działalności, a piątym największym odbiorcą polskich towarów są Włochy. Jednak handel zagraniczny to także różnego rodzaju bariery – językowe, kulturowe czy prawne. Mogą one stać się szczególnie uciążliwe w momencie powstania problemów z regulacją należności przez zagranicznego partnera. Jak wygląda windykacja we Włoszech oraz na co zwrócić szczególną uwagę?

Windykacja we Włoszech – najważniejsze problemy

Włoskie firmy należą do jednych z najgorszych płatników w całej Unii Europejskiej. Długie oczekiwanie na uregulowanie należności, ciągła zmiana powodów zwłoki czy tworzenie wokół siebie fałszywej aury wiarygodności to tylko niektóre problemy, które mogą spotkać przedsiębiorców ze strony włoskiego partnera. Ponadto system prawny we Włoszech jest tak skonstruowany, że chroni dłużników, przez co proces odzyskania należności staje się bardziej czasochłonny i wymagający. Jak w wielu innych krajach, tak też w Italii proces windykacji można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich jest próba odzyskania długów bez udziału sądu. Jeżeli okaże się to bezskuteczne, konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jak odzyskać należności bez udziału sądu?

W pierwszej kolejności warto spróbować rozwiązać problem nieuregulowanej należności w sposób polubowny. Skorzysta na tym zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Odzyskanie długu tą metodą jest zazwyczaj szybsze oraz nie jest obarczone dodatkowymi kosztami. W tym celu warto skontaktować się z włoskim partnerem i zapytać go o powód zwłoki oraz ustalić przewidywany termin zapłaty. Można także przesłać pisemne lub mailowe wezwanie do uregulowania należności. Pomocne mogą okazać się mediacje lub arbitraż. W ten sposób w biznesie udaje się rozwiązać wiele problemów, także tych związanych ze sprawami finansowymi. Innym sposobem uregulowania płatności jest przedstawienie partnerowi wizji procesu sądowego. Często sama wzmianka o skierowaniu sprawy do sądu jest wystarczającą motywacją do spłaty długu.

Windykacja we Włoszech – droga sądowa

Jeżeli wszystkie pozasądowe sposoby rozwiązania problemu okazały się bezskuteczne, sprawą będzie musiał zająć się włoski wymiar sprawiedliwości. Przewiduje on dwie podstawowe procedury postępowania w tego typu sprawach. Pierwszą z nich jest ingiunzione di pagamento, czyli włoski nakaz zapłaty. Procedura ta odbywa się wyłącznie z udziałem wierzyciela, który może wystąpić do sądu o natychmiastowe wydanie wyroku. Od tego momentu dłużnik ma 40 dni, aby odnieść się do otrzymanego nakazu.

Jeżeli zgłosi zastrzeżenie, automatycznie uruchamiana zostaje druga procedura – processo ordinario di cognizione. Obejmuje ona roszczenia, które dłużnik uznaje za nieuzasadnione. Postępowania tego tupu trwają bardzo długo, ponieważ konieczne jest udowodnienie podstawy roszczeń. W tym celu często niezbędne jest wezwanie i przesłuchanie świadków lub powołanie biegłego.

Udział Włoch w polskim eksporcie to ok. 5%, a wartość towarów sprzedanych do tego kraju stale rośnie. Oznacza to, że coraz więcej polskich przedsiębiorców otwiera się na ten rynek zbytu. Wiąże się z tym powstawanie coraz większej liczby konfliktów na tle nieuregulowanych płatności. Włoscy partnerzy mogą bowiem próbować wykorzystać barierę językową do przeciągania terminu spłaty długu. Kluczem do skutecznej egzekucji należności jest dokładna znajomość obowiązującego we Włoszech prawa oraz kultury biznesowej.

źródło: Straetus.pl – windykacja

You May Also Like

windykacji w Izraelu

Prowadzenie windykacji w Izraelu – co musisz wiedzieć, by odzyskać pieniądze?