windykacji w Izraelu

Prowadzenie windykacji w Izraelu – co musisz wiedzieć, by odzyskać pieniądze?

Ściąganie należności od dłużnika spoza Polski może sprawiać problemy. Każdy właściciel firmy chce otrzymać pieniądze za wykonaną usługę lub sprzedany towar, jednak często kontakt z usługobiorcą jest utrudniony. Posiadasz nieopłacone wierzytelności w Izraelu i nie wiesz, co należy zrobić w pierwszej kolejności, aby odzyskać pieniądze?

Jakie działania należy podjąć najpierw?

Pierwsze kroki, które należy podjąć w sprawie windykacji w Izraelu, są takie same, jak w przypadku dłużnika z Polski. Różnicę stanowi jednak bariera komunikacyjna związana z językiem, kulturą oraz odległością geograficzną. Swoje działania należy rozpocząć od negocjacji z dłużnikiem. Ważne jest, by rozmowę przeprowadzić umiejętnie. To rozwiązanie dobre dla obu stron, ponieważ jest tańsze od postępowania sądowego i nie wyklucza dalszej współpracy z zadłużonym podmiotem. Odpowiednio przeprowadzona negocjacja zakończy się ustaleniem ugody pozasądowej i otrzymania od wierzyciela kwoty.

Co, jeśli wierzyciel nie zgodzi się na negocjacje?

Jeśli w wyniku nieumiejętnie przeprowadzonej negocjacji lub oporu dłużnika pieniędzy nie uda się odzyskać, należy wkroczyć na drogę sądową. Na tym etapie sprawy mogą się skomplikować, dlatego ważne jest, aby proces przeprowadziła osoba kompetentna i znająca zawiłości prawne związane z odzyskiwaniem należności w Izraelu. Postępowanie sądowe może się odbyć zarówno przed sądem polskim, jak i sądem izraelskim. Osoba egzekwująca dług powinna złożyć pozew, przygotować komplet dokumentów, które posłużą jako dowód, brać udział w sprawach sądowych oraz zająć się pismami procesowymi. Wynikiem tego etapu powinien być nakaz zapłaty lub inny wyrok sądu.

Egzekucja długu w Izraelu

Po otrzymaniu wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, można przejść do etapu egzekucji długu. To często długotrwała faza. Następuje ona po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji do odpowiedniego sądu, w tym przypadku izraelskiego. W tym momencie sprawą powinien zająć się komornik sądowy z Izraela, jednak na tym etapie również nie należy porzucać czujności i w dalszym ciągu obserwować i – w razie potrzeby – wspierać postępowanie egzekucyjne. Komornik będzie poszukiwał źródeł majątku dłużnika, z którego będzie można odebrać ustaloną kwotę. W wypadku, gdy uzna dłużnika za osobę nieposiadającą możliwości spłaty, należy we własnym zakresie przystąpić do procesu postępowania układowego lub upadłościowego. Proces ten może zostać wykonany przez odpowiednią osobę, występującą w imieniu wierzyciela.

Podsumowanie

Do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, dlatego nie ma gotowego rozwiązania na otrzymanie zaległości od dłużnika z Izraela. Istnieje szansa odbioru należności już na etapie ustaleń polubownych, jednak powinny one zostać przeprowadzone przez specjalistę. To rozwiązanie pozwala na dalsze działanie z kontrahentem, a co najważniejsze, nie zniechęci innych potencjalnych klientów do zawierania umów z usługodawcą. Należy pamiętać, że ściągnięcie należności od niesumiennego płatnika jest możliwe, tylko jeśli zostanie przeprowadzone przez osobę specjalnie przeszkoloną pod względem prawnym i posiadającą wiedzę kulturową, dlatego rekomendujemy wsparcie firmy windykacyjnej. Ważne, aby podjąć działania jak najszybciej, ponieważ zwłoka zmniejszy możliwość odzyskania pełnej kwoty.

You May Also Like

Windykacja długow we Wloszech

Windykacja długów we Włoszech – co warto wiedzieć?