Mikrorachunek podatkowy – o co chodzi

Mikrorachunek podatkowy – o co chodzi?

Prowadzenie działalności gospodarczej, oprócz korzyści wynikających z osiąganych przychodów, wiąże się także z szeregiem obowiązków. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością regulowania zobowiązań publicznoprawnych, w tym podatków, z których najważniejsze to podatki dochodowe PIT lub CIT oraz podatek od towarów i usług. Próbę ułatwienia tego nieprzyjemnego aspektu rozliczeń związanego z obsługą księgową spółek stanowi wprowadzenie mikrorachunku podatkowego.

Regulowanie podatków – dotychczasowe zasady

Do tej pory proces zapłaty zobowiązań podatkowych mógł przysparzać przedsiębiorcom problemów. Każdy z funkcjonujących w Polsce urzędów skarbowych posiadał kilka rachunków bankowych. Odpowiedni numer rachunku przypisany był do konkretnego podatku. Oznaczało to przykładowo, że podatek VAT wpłacany był na inne konto niż podatek PIT. Dodatkowo przy dokonywaniu przelewu pamiętać należało o właściwości miejscowej urzędu skarbowego, tak aby wpłacić podatek na konto organu, któremu dany podatnik podlegał ze względu na adres siedziby lub zamieszkania. Istniały więc co najmniej dwie możliwości popełnienia błędu: pierwsza związana z wyborem odpowiedniego urzędu, a druga – prawidłowego numeru rachunku. W praktyce często dochodziło do sytuacji, w której drobny błąd podatnika skutkował koniecznością wyjaśniania zaistniałej sytuacji z przedstawicielami urzędu, co nieraz wiązało się z dodatkowym stresem oraz koniecznością ponoszenia nakładów finansowych i czasowych.

Mikrorachunek – na czym to polega?

Ustawodawca, zauważając pojawiające się w praktyce problemy, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zaproponował wprowadzenie mikrorachunku podatkowego. Najprościej rzecz ujmując, mikrorachunek podatkowy można zdefiniować jako indywidualny rachunek bankowy, który będzie służył podatnikom oraz pracodawcom występującym w roli płatników do regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT oraz VAT. Mikrorachunek podatkowy kojarzyć się może z funkcjonującym w Polsce już od kilku lat rachunkiem składkowym w ZUS, służącym do opłacania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz funduszu pracy. Wprowadzenie mikrorachunku dla podatnika oznacza tyle, że najważniejsze zobowiązania podatkowe będzie wpłacał na jeden, przypisany tylko jemu rachunek.

Generowanie numeru mikrorachunku

Numer konta, na który trzeba będzie wpłacać podatki, można uzyskać na dwa sposoby. Tradycyjnie informacji udzielają pracownicy urzędów skarbowych. Rozwiązaniem zdecydowanie wygodniejszym dla większości przedsiębiorców będzie jednak skorzystanie z generatora numeru mikrorachunku dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Do zweryfikowania numeru potrzebna jest jedynie znajomość numeru NIP (w przypadku prowadzenia działalności) lub numeru PESEL. Co ważne, numer mikrorachunku nie zmienia się w razie zmiany adresu, nazwiska, właściwości miejscowej urzędu skarbowego.

Mikrorachunek podatkowy – termin wdrożenia

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę będą miały zastosowanie dla płatności dokonywanych od 01.01.2020 r. Przed tym terminem można jednak wygenerować numer mikrorachunku podatkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów będę funkcjonować do końca 2019 r.

Ministerstwo ostrzega

Uzyskanie numeru mikrorachunku podatkowego jest kwestią niezwykle istotną dla każdego podatnika. Generator udostępniony na stronach rządowych działa całkowicie bezpłatnie, a za pierwsze lub kolejne jego sprawdzenie nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Ministerstwo apeluje więc, aby nie korzystać z nieoficjalnych wyszukiwarek numerów oraz zignorować numery wysyłane na adres e-mail lub przez sms, jeśli się pojawią. Może to stanowić próbę wyłudzenia.

Można stwierdzić, że wprowadzenie mikrorachunku podatkowego stanowi krok w stronę uproszczenia sposobu poboru podatków. Obsługa księgowa spółek, a także pozostałych podatników, może się dzięki temu stać łatwiejsza i bardziej przejrzysta. Zaletą mikrorachunku będzie też szybsza obsługa płatności podatków, co może się przełożyć na łatwiejsze uzyskiwanie potrzebnych zaświadczeń.

You May Also Like

rozdrabniacz słomy

Jak rozdrabniacze słomy pomagają w pracy?

druk sublimacyjny

Na co zwrócić uwagę przed zakupem drukarki do druku przemysłowego?

rodki do mycia i dezynfekcji

Jak dbać o czystość w gospodarstwie?

mycie okien na wysokosci

Jaki sprzęt warto wybrać podczas czyszczenia okien na wysokości?